[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 1 - ( 12-1401 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 64-54 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش مجازی در دانشگاه شهید صدوقی یزد در دوران کوید- ۱۹
الهام فضلجو ، خدیجه نصیریانی ، مژگان براتی کهریزسنگی*
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
چکیده:   (239 مشاهده)
سابقه و هدف: آموزش پرستاری به‌عنوان شاخه‌ای مهم از نظام علوم پزشکی، وظیفه تربیت نیروی پرستار شایسته را به عهده دارد. با توجه به این‌که از سال 2020 میلادی با شیوع همه‌گیری کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها، آموزش‌ها به‌صورت مجازی ادامه یافت، لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش مجازی در دانشگاه شهید صدوقی یزد در دوران کوید- 19 انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد.174 دانشجو با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان نمونه، وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم دموگرافیک و پرسشنامه رضایت از آموزش مجازی به‌صورت الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کننده‌ها 75/3 66± /21 و میانگین نمره کل رضایت دانشجویان از آموزش مجازی ۱۹/۲۹±۹۷ به دست آمد. در بین حیطه‌های مختلف، حیطه طراحی صفحه بالاترین میانگین را با 88/19 35±  و کمک‌رسانی کمترین نمره را با میانگین 95/10 25±  به خود اختصاص داد. بین محل تحصیل و سن با میزان رضایت از آموزش مجازی رابطه معنادار وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد آموزش مجازی اگرچه به‌صورت گسترده در حال انجام است ولی برای جلب رضایت بیشتر دانشجویان راه طولانی در پیش دارد که توجه بیش‌ازپیش مسئولان دانشگاهی را می‌طلبد؛ علاوه بر آن اختصاص بودجه برنامه‌ریزی‌شده جهت بهبود زیرساخت‌ها و برقراری هر چه بیشتر و بهتر عدالت آموزشی لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش مجازی، دانشجویان پرستاری، رضایتمندی، کوید- ۱۹
متن کامل [PDF 1070 kb]   (64 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/10/17 | پذیرش: 1401/11/25 | انتشار: 1401/12/20
فهرست منابع
1. Mahram B, Areshtanab HN, Vahidi M, Mojali M, Shaheidi LH. Achievement to the educational goals of undergraduate nursing students frosm view point of students and head nurses. JNE. 2015;1(2):29–35.
2. Aghaei M, Roshanzadeh M, Tajabadi A. Comparison of the Educational System and Curriculum of Masters of Pediatric Nursing in Iran and Toronto, Canada: A Comparative Study. Res Med Sci Educ. 2018;10(4):61–79.
3. Jafari Asl M, Chehrzed M M, Shafipour S Z, Ghanbari A. Quality of Educational Services From Viewpoint’s Of Nursing And Midwifery Students of Guilan University Based on Servqual Model. Res Med Educ. 2014;6(1):50–8.
4. Elahi N, alhani F, Ahmadi F. Iranian Nursing Instructors’ Perceived Experiences of Challenges of Effective Education: A Qualitative Content Analysis. J Qual Res Heal Sci. 2020;1(3):229–39.
5. Safaei Z, Emadi A R, Taheri M. Assessment of satisfaction of CME’s participants about e- Learning programs in Semnan University of Medical Sciences in 201. J Med Educ Dev. 2012;7(2):13–20.
6. Nourian A. Comparison of electronic and traditional classroom Instruction of dental Public health for dental students of Shahid Beheshti Dental school During 1389-90. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci. 1391;30(3):174–83.
7. Mehrdad N, Hooshmand Bahabadi A, Yaghoobi N, Aalaa M, Sanjari M, Zolfaghari M. Evaluating Satisfaction, Usefulness and Efficiency of Virtual Workshops from the Perspective of Faculty Members and Postgraduate Students of Tehran University of Medical Sciences. J Med Educ Dev. 2015;8(18):125 36.
8. Fasely E. Open and flexible education. Rahyaft Res Artic. 2004;32(1):72–83.
9. Vajargah KF, Pardakhtchi MH, Rabeeyi M. Effectiveness Evaluation of Virtual Learning Courses in High Education System of Iran (Case of Ferdowsi University). Inf Commun Technol Educ Sci. 2011;1(4):5–21.
10. Muirhead R. E-learning: Is this teaching at students or teaching with Students? Nurs Forum. 2007;42(4):178–84.
11. Yarizanganeh M. Investigating the Impact of COVID- 19 on Educational Activities in universities: Emphasizing Satisfaction with the Quality of Virtual Education system in Islamic Azad University,. J Mod Thoughts Educ. 2022;17(1):63-80.
12. Saadat M, Moradi N, Shaterzadeh M, Orakifar N, Hosseini Beidokhti M, Behdarvandan A, et al. The Effect of a Virtual Grand Round on Satisfaction and the Level of Learning of Physiotherapy and Speech Therapy Students during the Coronavirus Pandemic. J Med Educ Dev [Internet]. 2021;16(1):47–54. Available from: http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-1172-fa.html.
13. Hassanzadeh A, Kanaani F, Elahi S. A model for measuring e-learning systems success in universitie. Expert Syst Appl. 2012;39(12):10959–66.
14. Kayzouri A, Sadeghpour M. Comparing the effects of traditional, electronic and traditional e-learning on nursing students’ pharmacology course. J Sabzevar Univercity Med Sci. 1396;24(2):123–7.
15. Madani SMM, Khas RS, Moghadam, Zamani A. Desigining the comprehensive model to improve the satisfaction of students at governmental universities. Q J Res Educ Syst. 2018;12(40):527–58.
16. Womble JC. E-learning: The relationship among learner satisfaction, self-efficacy, and usefulness [Internet]. Alliant International University, San Diego; 2007. Available from: https://www.learntechlib.org/p/119496.
17. Machado-Taylor MDL, V. M, Brites R, Ferreira J, Gouveia O. A Look to Academics Job Satisfaction and Motivation in Portuguese Higher Education Institutions. Procedia - Soc Behav Sci. 2011;29:1715 – 1724.
18. Saeed N, Hemat MA. Designing a Fuzzy Expert System for Measurement the Satisfaction of Electronic Learner. Res Sch Virtual Learn. 2017;3(15):79-92.
19. Yasini A, Taban M. Study of the effectiveness of virtual education courses from the perspective of professors and students. Iran High Educ. 2015;17(4):175–200.
20. Pezeshki K, Babaei S, Momeni E, Shamsi M. Effectiveness of Technology-Based Education on Learning of Dental Students during the Covid-19 Pandemic. Res Med Educ. 2022;14(2):67–77.
21. Mehrdad N, Zolfaghari M, Bahrani N, Eybpoosh S. Learning Outcomes in Two Different Teaching Approach in Nursing Education in Iran: E-Learning versus Lecture. Acta Med Iran. 2011;49(5):296–301.
22. Mckenzie K, Murray A. E-learning benefits nurse education and helps shape students’ professional identity. Nurs Times. 2010;106(5):17–9.
23. Rahmani B. Analyzing the content of the educational programs of the virtual experimental course of Shahr Ray Faculty of Hadith Sciences based on predetermined goals. master’s thesis. Allameh Tabatabaei University. 2015.
24. Monajemi A. The place of clinical reasoning in e-learning: what the Corona pandemic reminded us. Iran J Med Educ [Internet]. 2021;21(0):452–4. Available from: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-5379 en.html.
25. Kiesewette J, Sailer M, Jung VM, Schönberger R, Bauer E, Zottmann JM, et al. Learning clinical reasoning: how virtual patient case format and prior knowledge interact. BMC Med Educ. 2020;20(1):73.
26. Liaw S-S, Huang H-M. An investigation of user attitudes toward search engines as an information retrieval tool. Comput Human Behav [Internet]. 2003;19(6):751–65.
27. Ghaedi B. Evaluating the curriculum of virtual education in the field of computer engineering majoring in information technology from the perspective of students and professors of Iran University of Science and Technology. Master thesis. Tarbiat Moalem University of Tehran. 2017.
28. Thurmond VA. Defining Interaction and Strategies to Enhance Interactions in Web-Based Courses. Nurse Educ. 2003;28(5):237–41.
29. Borhani F, Vatanparast M, Abbaszadeh A, Seyfadini R. The Effect of Training in Virtual Environment on Nursing Students Attitudes toward Virtual Learning and its Relationship with Learning Style. Iran J Med Educ [Internet]. 2012;12(7). Available from: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-1449-en.html.
30. Saeedinejat S, Vafaeenajar A. The Effect of E-Learning on Students’ Educational Success. Iran J Med Educ [Internet]. 2011;11(1). Available from: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-1575-en.html.
31. Baghcheghi N, Koohestani HR. Levels and sources of Covid-19 stress in medical sciences students regarding the related factors. Iran J Med Educ [Internet]. 2021;21(0).
32. Jiang Y. Problematic Social Media Usage and Anxiety Among University Students During the COVID-19 Pandemic: The Mediating Role of Psychological Capital and the Moderating Role of Academic Burnout. Front Psychol [Internet]. 2021;12.
33. Fredericksen E, Pickett A, Pelz W, Swan K, Shea P. Student satisfaction and perceived learning with online courses-principles and examples from the SUNY Learning Network. Online Learn. 2019;4(2):1 41.
34. Moniee R. Developing of distance education in higher education: Challenge & opportunism. Rahyaft Res Artic. 2004;31(1):43.
35. Farsi Z, Aliyari S, Ahmadi Y, Afaghi E, Sajadi SA. Satisfaction of the Quality of Education and Virtual Education during the Covid-19 Pandemic in Nursing Students of Aja University of Medical Sciences in 2020. J Mil Med [Internet]. 2021;23(2):174–85.
36. Roudsari RL, Jafari H, Hosseini BL, Esfalani A. Measuring students’ knowledge and attitude towards E- learning in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). Iran J Med Educ. 2010;10(4):364–73.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fazljo E, nasirani K, Barati Kahrisangi M. Investigating the Level of Satisfaction of Nursing Students with Virtual Training in Shahid Sadoughi University of Yazd During the COVID-19. mededj 2023; 11 (1) :54-64
URL: http://mededj.ir/article-1-434-fa.html

فضلجو الهام، نصیریانی خدیجه، براتی کهریزسنگی مژگان. بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش مجازی در دانشگاه شهید صدوقی یزد در دوران کوید- ۱۹. آموزش پزشکی. 1401; 11 (1) :54-64

URL: http://mededj.ir/article-1-434-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 12-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصلنامه آموزش پزشکی Medical Education Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)