دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل- اهداف و زمینه‌ها
هداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اهداف و زمینه ها

دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل تحت حمایت علمی و مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل و انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران  مبادرت به چاپ مقالات در زمینه آموزش پزشکی می نماید و از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات خویش را با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اخلاقی جهت ارائه به مجله با توجه به راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

این مجله به انتشار مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات کوتاه و نامه به سردبیر در کلیه حوزه های آموزش پزشکی می پردازد.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل:
http://mededj.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب