:: دوره 5، شماره 2 - ( 6-1396 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 12-28 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر برنامه آموزش حمایت‌های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی
فاطمه باکویی، مریم نیکپور، فرشته بهمنش* ، گلنار ناصحی
. گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
چکیده:   (1140 مشاهده)
سابقه و هدف: حمایت لیبر بر کاهش درد و اضطراب مادران از زایمان موثر است، عواملی که ممکن است سبب افزایش میزان سزارین و کاهش فرزندآوری شوند. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی آموزش بالینی حمایت های لیبر به دانشجویان مامایی بر اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی توسط دانشجویان انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی ،34 دانشجوی مامایی به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. دانشجویان در گروههای 7-5 نفره، توسط مدرسین بالینی مامایی، در محیط بالین، تکنیک های حمایتی لیبر را به صورت عملی آموزش دیدند. برای تعیین تاثیر مداخله انجام شده از پرسشنامهی استاندارد حمایت لیبر (LSQ) قبل و پس از مداخله استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 23 و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی و رگرسیون خطی انجام و میزان معنی داری کمتر از 0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها: برحسب یافته های مطالعه، آموزش حمایت های مداوم لیبر به دانشجویان در محیط بالین، منجر به افزایش معنی دار میزان اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی در لیبر، در چهار حیطه ی فیزیکی، عاطفی، طرفداری از تصمیمات زائو و اطلاعاتی شده است p<0/01
در تحلیل آماری رگرسیون خطی، هیچ یک از متغیرهای زمینه ای مورد بررسی با میزان اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی ارتباط معنی‏ داری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر آموزش بالینی بر اهمیت و بکارگیری روش های حمایتی لیبر بر دانشجویان مامایی، لازم است این دانشجویان با مدلهای حمایتی آشنا شوند و به انجام آن مبادرت ورزند تا پس از فارغ التحصیلی، به عنوان پرسنل از این روش ها استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: حمایت مدوام لیبر، دانشجویان مامایی، رفتارهای حمایتی
متن کامل [PDF 867 kb]   (365 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰
* نشانی نویسنده مسئول: . گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها